is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt, als het defect is, dat rijst krijgt, opdat het kan werken en dat opgeborgen of beboet wordt, als het een fout begaat.

Hij weet het niet in zulke duidehjke woorden, maar hij handelt ernaar. Omdat hij toch niet mag denken, omdat zijn vlijt hem wat meer vrijen tijd oplevert maar geen extra verdienste, omdat goeden en kwaden, luien en vlijtigen, smerigen en zindelijken, omdat dat alles over één kam wordt geschoren en slechts contractant heet, heeft het voor hem zin noch nut het goede in zich tot uiting en tot ontwikkeling te laten komen. En hij schuift zijn adat, zijn traditioneele opvattingen over moraal en zedelijkheid opzij, waarmee voor den werkgever een bijzondere en waardevolle factor verloren gaat. En het is juist die factor, dien wij hier zooveel mogelijk tot zijn recht willen laten komen.

Geef toe aan den wensch van den mensch, dat hij brood kan verdienen, zich kan amuseeren en zich voortplanten, terwijl een of andere overheid zorgt voor zijn zieleheil, er door wetten voor zorgt, dat zij elkaar niet al teveel kunnen bedriegen, dan is hij tevreden. Maar hij daalt langzaam maar zeker af, omdat aan datgene, wat het leven waarde geeft, geen eischen worden gesteld, omdat zijn geestelijke groei stop wordt gezet als niet noodig en als ongewenscht.

Geef daarentegen den mensch zooveel mogelijk de vrijheid om zich zelf te zijn, om zelf de gevolgen en de verantwoordelijkheid te dragen van zijn denken en doen en leid hem daarbij met strenge rechtvaardigheid en er komen krachten vrij, die het werken tot een vreugde en het leven tot een genot kunnen maken. Of meer materieel uitgedrukt: een dalende kostprijs tot ver beneden het niveau, dat nu nog voor normaal geldt; stijgende loonen en een tevreden en rustig volk, dat blijft en aan de onderneming vast groeit.

En de employé, die is dan leider van zijn volk en niet langer het stootblok tusschen de elkaar tegengestelde eischen van beneden en boven."