is toegevoegd aan je favorieten.

Het graf van den Amonpriester

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten. Men heeft voor zijn beste vrienden nu eenmaal geen eheimen. Bovendien staat het in alle couranten/'

’ „Wat!?"

„Ja, de filmster Nina Bing is de dochter van Svendsen. Zij s op het oogenblik in Parijs/'

Op dat oogenblik mengt zich de jonge man met het fanaieke gezicht in het gesprek en herinnert er zijn chef aan, lat het Nina Bing was, die den vorigen avond het hoofd[wartier opbelde en naar Pezzana vroeg»

„Welnu, wat zou dat?" vraagt de chef, „zij wist dus ons ïummer en dat Pezzana bij ons was."

Deze paar woorden zijn in het Fransch gewisseld en nu is iet de beurt van Aragon om te schrikken. Hij vreest, dat hij Nina Bing in moeilijkheden zal brengen, maar het gaat op tiet oogenblik om zijn leven en indirect ook om dat van 5vendsen en Giovanni Donati, zoodat hij niet mag ingrijpen.

Aandachtig luistert hij naar het verdere gesprek tusschen den chef en zijn fanatieken helper.

„Je wilt daarmee dus zeggen, dat Nina Bing met Pezzana samenwerkt?" vraagt de chef.

„Ik wil niets zeggen," antwoordt de jonge man. „Ik constateer alleen een verdacht feit."

De chef kijkt peinzend naar het pistool, dat op de tafel

„Ik vrees," zegt hij, „dat wij langzamerhand alles verdacht

gaan vinden." £e .

„Dit is het, dunkt mij, heel zeker. Waarom hield Pezzana ons niet op de hoogte van zijn familiebetrekkingen ? Waarom mocht Svendsen niet gedood worden, terwijl hij toch in het graf is geweest? Waarom moest Pezzana, binnen vier en twintig uur na Svendsen, óók naar Egypte ?

De chef fronst de wenkbrauwen.

„Hij moest zorgen, dat daarginds alle maatregelen konden worden genomen."

„Ja precies, en voornamelijk tegen dien Italiaanscnen jongen, die volgens hem het gevaarlijkst was. Svendsen zal wel wéér gespaard moeten worden. Wij weten nu waarom.

De chef heft zijn hand op om zijn jeugdigen dienaar het Zwijgen op te leggen en wendt zich weer tot Aragon.