is toegevoegd aan uw favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behoeften zich wijzigen. Zelfs het gevoel voor natuurschoon is verre van constant. De Ouden, wien toch zeker niet het bezit van aesthetischen v.ontzegd worden, hadden daarvoor nog weinig oog, en ook in de Middeleeuwen werd de zin voor natuurschoon nog uiterst schaars gevonden. Het scheen aan onzen tijd voorbehouden dien zin eerst recht tot ontwikkeling te brengen, hetgeen zeker ten nauwste samenhangt met onze overbevolking en opeenhooping in de groote steden, onzen verhoogden strijd om het bestaan, ons overdreven intellectueel-geestelijk leven, en andere invloedrijke sociale en psychologische factoren.

3