is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mei ende de profundis, biddende openbaerlijc voer die zielen jonckvrouvven Kathennen, moeder jonckvrouwen Ghertruden voerscr. ende Willem Spierings hoers brueders ende jonck vrouw Gheertruden ende II Wiih. tuyn den luminaris, ende enen Wilh. tuyn den coster; item noch een half pont sjaers. te weten den persoen tot Aelborch II Wilh. tuyn ende daer voer sal hi opten dach dat Dirx van Wyc sterf alle jaer oen vigili ende misse van requiem, biddende openbaerlijc voer die zielen Dirx van Wyc sijns vader ende sijnre moeder, I ouwels Spienngs, jonckvrouw Ghertruden brueder ende jonckvrouw Gertruden ; ende te grave gaen, lesende miserere ende de profundis, ende luminaris twe Wilh. tuyn voer dat ghelucht ende den coster enen Wilh. tuyn voer sijn luyden ■ item noch een half pont sjaers, te weten den persoen van' Aelborch II Wilh. tuyn, ende daer voer sal hi alle jaer opten dach dat jonckvrouw Gheertruyt voerscr. van live ter doot sal comen doen vigeli ende misse van requiem, biddende openbaerlijc over die zielen joncvrouwen Ghertruvden ende Walwijns hoeis yersten mans, ende teneynde van der«rave gaen lesen miserere mei ende de profundis, ende II Wilh °tuvn voer dat ghelucht ende den coster enen Wilh. tuyn voer sinen arbeit; item noch een half pont sjaers op sente Lucasdach doen Dirx van Wyc vader sterf, te weten den persoen tot Wyc II Wilhelm tuyn sjaers. ende daer voer sal die persoen voerscr. alle jaer op sente Lucasdach doen vigelie ende misse van requiem, biddende openbaerlijc voer die zielen Dirx van Wyc sijns vaders ende sijnre moeders ende ten grave gaen lesende miserere ende de proftmdis ende II Wilh. tuyn den luminaris voer dat ghelucht met III kersen ende die coster van Wyc enen Wilh. tuyn voer sinen arbeit; item noch een half pont sjaers opten sesten dach van Meerte doen Dirx van Wyc moeder sterf, te weten den persoen tot' Wyc II Wilh. tuyn ende daer voer sal hi alle jaer opten ven dach doen vigeli ende misse van requiem, biddende openbaerlijc voer die zielen Dirx van Wyc vader ende moeder,