is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enkele daarbij behoorende stukken. 1722, 1723, 1726, 1728 17:10—1732, 1734-1737, 1739—1744, 1746—1754, 1757—1775 1777—1811.

7 portefeuilles.

307. Restantcedulen van mijnpenningen, kerspellasten, gerechtsjura enz., door ingezetenen van het schuitambt verschuldigd aan den schulte en door dezen ter invordering ter hand gesteld aan den pander. 1753, 1757, 1780, 1801, 1806.

1 portefeuille.

»©» Restantcedulen van mijnpenningen en gerechtsjura, door den schulte te vorderen van ingezetenen van andere schuitambten, gedeeltelijk ter inning aan de plaatselijke gerechten ter hand gesteld; met aanteekeningen omtrent de invordering en betaling. 1781, 1785/1802, 1785/1803, 1787/97.

1 omslag.

309 Minuten van acten van vrijwillige rechtspraak verleden voor den schulte en in de registers van het schuitambt geregistreerd, ter registratie en overboeking toegezonden aan den onder-inspecteur der middelen te lande in het ressort Assen (en

door dezen aan den schulte teruggezonden?). 27 Maart 1807 1810

April 2.

1 portefeuille.

NB. (xeene aanteekeniiig van „exhibitie" ter registratie dragen acten d.d. 4 Juni 1808 (2 stuks), 16 Augustus 1808 (2), 20 Juli' 18Ü9 (1), 7 Maart 1810 (2) en 2 April 1810 (1).

Bij 2 acten d.d. 20 Juli 1809 een authentiek „eerste afschrift"; bij de (niet „geexhibeerde") tweede acte bovendien eene authentieke „copia".

Hierbij een brief van den onder-inspecteur der middelen te lande in het ressort Assen aan den schulte van Borger-Gasselte, met afschrift eener nota van dien onder-inspecteur, betreffende noodige wijzigingen van de (hier niet-aanwezige) eerste minuten der beide bovengenoemde acten d.d. 7 Maart 1810.

310. Minuten van acten van vrijwillige rechtspraak verleden voor den schulte (genummerd N09. 1 —40). '23 September 1809—1811 Januari 17.

1 portefeuille.