is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7. 1546, Mei 19.

Steeuen ten Vlechuis en Nese e.1. verklaren te hebben verkocht aan Lambert Wrsselijkck een stuk hooiland inWesselijnckland, behoorend tot den ouden weg, door hen gekocht van de stad Covorden.

In den jaer uns Heren dusent vijffhundert sess ende vertich den XIXten dach Maij.

Oorspr. (Inv. N°. 8). Met onderteekening door S. t. V.

8. 1562, Juni 28.

Aleyt Haselhorst wed. Henrick Haselhorst en haar vroegere meier Henrick Hietcamp met Merye e.1. beëindigen hun geschil over (vermeende) achterstallige huur en 't onderhoud van 't gehuurde.

Up dach bovenges. (anno XVC twe ende tsestich den XXVIIIen Junij).

Oorspr. (Inv. N°. 8). Met onderteekening door 3 der 5 dadingslieden: Wolter Vesselinck, Claes Bernijer en Johan Cock.

O 1577, Juli 12.

Claes Berntek schulte te Couorden en op Schonebeke oorkondt, dat Roloek van Hakesberghe en Swane e.1. overdroegen aan Cornelis van Dwynghell en Grete e.1. een stuk „gardenlants" in 't gericht van Couorden buiten de Sallantporte.

In den jare uns Heren dusent vyffhundert soeven ende tsoeventych den XII Julius

Oorspr. (Inv. N°. 8). Met geschonden zegel in bruine was en onderteekening van den schulte.

ÏO. 1579, Mei 5.

Claes Bernyer schulte te Couorden en op Schonebeke oorkondt, dat Pauwell Degenner, Hyndryck Vluggen de junge en Hyndryck Klumpen, allen in qualiteit, overdroegen aan Hyndryck ter Porten hun aandeel in een „husstede" c a. en een kerkstoel te Couorden.

In den jare uns Heeren dusent vyffhundert negen unde tsoventich den vyfften May.

Oorspr. (Inv. N°. 8). Met geschonden zegel in bruine was en onderteekening van den schulte.