Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meter : de Weled. geb. Vrouwe Joiianna Sonmans, douarie van den Weled. gestr. Heer Mr Ijbrecht Hoorreman in leven oud Eerste Raed en Directeur generaal van Nederlands India.

j Nov. 1776 vader : Mr Guilliam van der Meerscii.

IK J. Jonkbroer. moeder: Adriana Gerarda van der Craght. kind : Johannes Frans.

peters : Frans van Limborcii van der Craght en Maria Spies Echtelieden.

9 Maij ij/() vader : Frans de Riemer.

Ds. J. Jonkiiroer. moeder : Anna Dorothea Ei.izabetii Fisscher.

kind : Catharina en Bartha.

-1 Julij 17^° vader: Mr Guilliam van der Meerscii. Ds. J. Jonkbroer, moeder: Adriana Gerarda van der Craght. kind : Margaretiia Martina.

peeter : Mr Martinus van der Craght. 30 Aug. 1781 vader: Frans de Riemer.

Ds. J. Jonkbroer, moeder: Anna Dorothea Elizabeth Fisscher.

kind : Jacob.

24 Feb. 1782 vader : Corneus Alblas.

Ds. J. Jonkbroer, moeder: Ei.isabetii Knops.

kind : Nicoi.aas.

Peet: Christoffei, Albi.as.

i() Jan. 1784 vader : Cornei.is Ai.iii.as.

Ds. J. Jonkbroer, moeder: Ei.isabetii Knops.

kind : Joiianna.

meter en getuige : Joiianna Gommers.

5 Maart 1786 vader : Corneus Ai.bi.as.

Ds. F. Lok ie. moeder : Eeisabeth Knops.

kind: Christoffei..

getuige : Maria Alblas.

22 Julij 1787 vader: Christophel Albi,as.

Ds. J. Jonkbroer, moeder: Adriana Metaal.

kind : Nicolaas.

getuigen :_ Nicolaas Alblas en desselvs huisvrouw Maria Nols, benevens Catharina Spanjerberg, vrouw van Pieter Metaal.

Sluiten