is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rijswijk. getuigen: Jan Virulij en Johanna van der

Hoeven.

23 Febr. 1797 vader : Jacobus Schei.tema.

in huis gedoopt moeder : Pietje Ennema.

Ds. Fr. I/jrió. kind : Pieter Schei.tema.

gel). 30 Dec. 1796

1 Mrt. 1797 vader: Jean Baptiste dij la Rite.

Ds. 1'. IyORie. moeder : Helena Speeleveld.

geb. 25 Febr. 1797 kind : Mara van der Geer de la Rue.

getuigen : Thomas Speeleveld f Maria van der Geer.

9 April 1797 vader: Christoffel Alblas.

Ds. Fr. Lorie. moeder: Adriana Metaal.

in huis ged. kind : Cornelia Christina Alblas.

getuigen of peet : Cornelia Metaal. 3 Nov. 1797 vader: Adriaan de Kemp.

Ds. Fr. Lorie. moeder : Maria Spelevelt.

aan huijs ged. kind : Jannetje.

geb. 23 Oct. 1797 getuigen : Pieter de Kemp, Jannetje Glavimans benevens Maria Speleveld gehoren van der Geer.

21 Julij i/ijS vader : Jen Dionijs Virulij.

Ds. Lorie moeder : Helena Hendrika Beumer.

aan huijs ged. kind : Emmerentia.

geb. 17 Junij 1798. getuigen : Willem Adriaan Verburgge cn Emmerentia Virulij.

24 Juhj 1798 vader : Pieter Glavimans.

Ds. F. Lorie moeder : Grietje Krook.

aan huijs ged. kind : Adriana Wilhelmina.

geb. 7 Julij 1798. getuigen : Willem Glavimans en Adriana

Spenders.

29 Julij 1798 vader : Jan de Quak Jansz.

Ds. Lorie moeder : Petronella Johanna van Sluis.

in huijs ged. kind : Cornelia.

geh. 25 Aug. 1798 vader : Jacob Kooi..

moeder : Jacomina Maria Bosch.

kind : Maria Johanna.

7 Oct. 1798 vader : Jacobus Scheltema.