is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gesuikerde, gepasteuriseerde koemelk, bussenmelk, des noods ook karnemelk te beproeven.

De bij toediening van gepasteuriseerde koemelk veelal optredende groene kleur der faeces is opzichzelf geen reden om dit preparaat te verlaten.

Bij de vormen, die onder het beeld der chron. gastro-enteritis, meer bepaald de paeclatrofia, verloopen moet voor alles de karnemelk worden beproefd: in de met obstipatie en stinkende faeces verloopende gevallen schijnt mij dit preparaat nagenoeg een specificum toe.

Biedert en Heubner raden wat het quantum voedsel betreft, bij het atroflsche kind een dagquantum te geven dat geringer is, dan het voor een normaal kind van gelijken leeftijd, dienstige.

In Duitschland heeft de Liebig'sche soep (een moutsoep) bij de dietetische behandeling vooral der chronische voedingsstoornissen zich steeds weten staande te houden.

In den lateren tijd is dit preparaat, door Kellek eenigszins gewijzigd, opnieuw warm aanbevolen (o.a. door Gregor), vooral nadat het door de leer der zuur-intoxicatie (blz. 26) een wetenschappelijke basis had verkregen. Voor de bereiding dezer „Malz-suppe nach Dr Kellek" wordt gebruik gemaakt van „Loei land's Malz-suppe-extract mit Zusatz von Kctli-carbonicum '. Een liter der moutsoep wordt verkregen uit 50 gram tarwemeel, V» Liter koemelk, 100 gram van genoemd moutsoepextract en s/« Liter water. Per etmaal mag 5 maaltijden van 200 gram worden gegeven.

Gelukt echter het nieuw gekozen preparaat na oordeelkundige controle niet, dan kunnen met inachtneming van het reeds opgemerkte, alle gebruikelijke kunstmatige voedingspreparaten (zie V. Z.) worden beproefd. Laten de uitwendige omstandigheden het echter toe dan mag dit experiment niet te lang