is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

strekte gebouwen een gelijkmatigen lichttoevoer verschaft, waardoor het geheele huis gemakkelijker is te overzien. Om het gebouw niet hooger te maken dan noodzakelijk is, worden de verschillende verdiepingen niet hooger gemaakt dan voor voldoenden luchttoevoer en gemakkelijk verkeer vereischt is.

Het verkeer tusschen de verdiepingen wordt mogelijk gemaakt door binnentrappen, buitentrappen en liften. De binnentrappen worden in den lichthal niet meer in het midden aangebracht, daar ze dan te veel plaats wegnemen; maar men verlegt den trapopgang naar den achterwand van den lichthal. De trappen gaan niet in éénen onafgebroken door het geheele huis, maar elke voortzetting bevindt zich op iedere verdieping aan den tegenovergestelden kant, zoodat het publiek gedwongen is, indien het niet het gebouw wil verlaten, de etage door te loopen. Uit een veiligheids-oogpunt moeten de buitentrappen inéénloopend gemaakt worden. Zij worden zoo ingericht, dat zij zoo dikwijls mogelijk door breede portalen afgebroken worden, daar die er veel toe bijdragen, bij gedrang op de trappen, een stremming te voorkomen.

De trappen zijn met eikenhout belegd. Het verdient geen aanbeveling, ze met randen koper te beleggen, die wel-iswaar het slijten tegengaan, maar ook licht ongelukken kunnen veroorzaken, daar zij bijziende menschen bedriegen omtrent de hoogte en de breedte der treden.

De liften zijn in het moderne warenhuis niet al te groot, maar wel zoo talrijk mogelijk en zoo ingericht, dat minstens twee naast elkander loopen.

Nooit zijn alle liften van het gebouw op één plaats bij elkaar aangebracht. Zij moeten zoo liggen, dat het publiek ze gemakkelijk kan vinden. Het is doelmatig, ze in de hoeken van den lichthal aan te leggen en wel zoo, dat ze of door een licht hekwerk, of door glasplaten afgesloten zijn, zoodat de liftjongen de verschillende verdiepingen kan overzien nog vóór hij stopt. De goederenlift kan het beste op de binnenplaats worden aangebracht, omdat hij dan steeds onder controle is en