is toegevoegd aan je favorieten.

Over scleritis, naar aanleiding van twee gevallen van cyclo-scleritis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de eerste weken van 1999 kwamen er nog «nkele nieuwe infiltraatjes in de diepte van de cornea bij en werd de spanning van het oog licht subnormaal.

In 't begin van Februari '99 begon 't oog gaandeweg rustig te worden. De knobbels in sclera en conjunctiva gingen terug en verdwenen, de rand der sclera werd langzamerhand blauwachtig, de! hoornvliesknobbeltjes verdwenen of veranderden in kleine vlekjes.

In dit geval deed het uiterlijk der hoornvliesknobbeltjes, ontstaan in de diepere lagen en een geelwit ondoorschijnend centrum vertoonende, aan tuberculose denken.

E. Bock *) deelt een geval mede van tuberculosis sclerae bij een 14 jarig, overigens gezond meisje. Op de sclera van t linker oog was een knobbel in korten tijd zichtbaar geworden op 5 mM. van de cornea aan de laterale zijde, de kleur als van eene sterke ciliare injectie, de conjunctiva tamelijk goed verschuifbaar. De knobbel is verder tamelijk vast en pijnloos. Men spleet de conjunctiva boven den knobbel, die nu werd uitgekrabd. In de verkregen massa vond men leukocyten, reuzencellen, resten van sclerabundels en zeer weinig tuberkelbacillen. Na de genezing was een ectatische leiachtig gekleurde plek ter grootte van een erwt overgebleven. Complicaties van diepere lagen waren niet aanwezig, de visus normaal, en na 3 jaren was het oog onveranderd gebleven. Het rechter oog was steeds gezond.

Slechts een drietal gevallen worden door Bock nog verder uit de literatuur aangehaald en in één daarvan

l) E. Bock. Tuberculosis sclerae. Wien. med. Wochenschrift Nü 39,1898.