is toegevoegd aan je favorieten.

Technische wenken voor den boekdrukker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn ze goedkooper dan ijzeren riemschijven. Alleen komt het zoo nu en dan voor, dat ze aan den stang soms loslaten. Meestal is dit een gevolg van slechte bevestiging. In vele drukkerijen in Duitschland treft men ze aan, en over het algemeen is men zeer tevreden over deze houten schijven.

Goedkoope Letterkasten.

Een letterkast kan en mag eigenlijk niet goedkoop zijn. Toch zijn er fabrieken, die ze tegen spotprijzen verkoopen. Het groote gebrek is echter, dat de kruislatjes der vakjes krom trekken, omhoog buigen en breken, waardoor de verschillende letters door elkander gaan.

Zulke goedkoope letterkasten zijn dan ook kwelgeesten in een drukkerij ; ze zijn dan eigenlijk meer voor brandhout geschikt.

Drijfriemen.

Het is aan te bevelen de riemen zoo nu en dan te oliën, waardoor zij zich beter houden tegen invloeden van vocht en droogte. Om de aangrijpingskracht der riemen grooter te maken, strijkt men af en toe een weinig fijngewreven hars aan den binnenkant: dit gaat ook het afspringen van de schijf (poelie) tegen.

Perkament.

Boeken vervaardigd uit oud perkament, zooals b.v. de monniken-bijbel, worden niet aangevallen door boekwormen. Zoodra een boek echter uit papier bestaat