is toegevoegd aan je favorieten.

Marie van Eijsden-Vink

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze eenvoudige mededeelingen over de eerste jeugd van Mevr. Van Eijsden geven mij reeds dadelijk aanleiding terug te komen op hetgeen ik zooeven zeide: deze artiste in haar leven kennen is haar meer hoogachten. Wie het genoegen heeft Mevr. Van Eijsden persoonlijk te leeren kennen, zal dadelijk reeds bij de eerste kennismaking ervaren, dat zij is eene hoogst beschaafde vrouw, beschaafd in den besten zin des woords. Niet alleen is zij dit, wat de uiterlijke vormen betreft, maar ook in haar onderhoudend gesprek over kunst — voornamelijk literatuur en muziek — bemerkt men terstond te doen te hebben niet eene vrouw, die veel en goed gelezen heeft, over het gelezene ernstig heeft gedacht en er een juist oordeel over weet te vellen. Op het tooneel, waar zij heel dikwijls (haar hoofd-genre brengt het zelfs mee) de dame uit de groote wereld speelt, is zij ook wat /.ij voorstelt, menige dame uit de allerhoogste standen zal in nobel optreden, beschaafde taal en uitspraak van haar wat kunnen leeren.

Haar muzikaal talent is meer dan gewoon, zij speelt goed piano en zingt heel mooi en beschaafd; wanneer zij Duitsch, Fransch of Engelsch heeft te spreken, doet zij dit steeds met het juiste accent: wie herinnert zich niet het tooneel in een klein geestig stukje „Vóór het diner" waar zij, boos haar man beknorrende, ter wille der meiden plotseling in het Fransch op hem losstormde; geen Francaise zou met