is toegevoegd aan je favorieten.

Het land mijner vaderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE AFDEELING.

VAN JAFFA NAAR JERUSALEM.

TEN ANKER IN JON A-BAAI.

I.

JAFFA.

Landing en Aankomst.

Dat nabij het Land der Belofte nog gansch niet in het Beloofde Land is; en dat men „dat Goede Land" kan zien, zonder het te mogen ingaan, wordt, misschien, nergens duidelijker, dan bij aankomst op de reede van Jafifa. Een kleine afstand, van nauwelijks meer dan een halve kilometer, moge het vaartuig scheiden van de kust, toch is de landing, bij eenigszins sterken wind of onrustige zee, zeer gewaagd of geheel ondoenlijk, en moet de reis dan worden voortgezet naar Haifa of Beyrout. De kleine haven van Joppe ligt achter een breede rij van scherp getande rotsen, die, als een mach-