is toegevoegd aan je favorieten.

De wapenrustinge Gods om vast te staan en te strijden tegen de listige omleidingen des duivels, de duisternisse dezer eeuw, en tegen de geestelijke boosheden in de lucht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

™Yi afkomst uit het Paradijs, zegt g* het sTaSTn den Bijbel: „zoovele= Hem

ben'" J°h' geheele wapenring Gods." O, vrienden! neemt aan, de ge Schrift want

wacht u voor een eenzijdige der H. Sd« t, wa

s,™

de voorvers beleefd zijn ge-

•o„fc+ Hat 7Ü zullen opstaan en hun plicnt gaan bètrachten^ Oods beve'n hebben in Zijn volk Zijne ut,we, king zi, schuilen door gebeden en smeetogen in Chnstus, die alle eischen voor haar volbracht heeft, o! bedenk toch, , Hiefstal van uw verbondshoofd door u ia over££ en dat! ult bet Parade #

™ï "ES£"h^i te strijden tegen de nujmikers

Z X-eeenf iX^o-

minianen, doch zij hebben nu hun^ veranderd «vnj-

hunne zonden' en Oodsgenfc,

Ïi zijn allen tX

taTl"™ Valium dwaalleer openbaar, de satan werkt hun natuurlijk temperament, sommigen in dwalingen en doodi^hdd anderen in ontzettende hoogevoelighe.d, en velen in goddeloosheid. O! *'ƒ dragen in plaats van een godza g