is toegevoegd aan uw favorieten.

Experimenteele akinesie van het oog in verband met de behandeling der netvliesloslating

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trekkingen maken voor de dwarsgestreepte spier van een warmbloedig dier.

Daarna ben ik overgegaan tot inspuiting van het dubbelzout benzoas natricus cum coffeïno. Hiervan werd een 10 % oplossing gemaakt. Weer werd 2 X 0.2 cm3 ingespoten. Deze hoeveelheid komt overeen met 20 mgr. coffeïne. Stellig is van deze dosis reeds een algemeene werking, die zich o.a. in de hartfrequentie, bloedcirculatie en urinesecretie openbaart, te verwachten. Onderstaande tabel 16 geeft enkele bijzonderheden weer.

Tabel 16.

Proef met benzoas natricus c. coffeïno 10 %.

Voor de injectie bedroeg de raddraaiïng Sens. Tensie

65 50 23

Tijd na de injectie.

5 min. 40 50 22

20 „ 47 50

50 „ 52 50 32

1 uur 10 min. 61 50 28

1 uur 25 ,, 65 50 28

Nog enkele gegevens kunnen hieraan worden toegevoegd. Na 1 uur 25 min. is de raddraaiïng teruggekeerd. De intraoculaire druk is gestegen. Deze stijging was ook 24 uur later nog waar te nemen en bedroeg toen 29 mM kwik. Verder werden aan het oog géén bijzondere verschijnselen waargenomen.

Sterker geconcentreerde oplossingen werden niet gebruikt, omdat een 10 % oplossing een akinesie van hoogstens anderhalf uur kon veroorzaken.