is toegevoegd aan uw favorieten.

Oud=modernen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

druk naar eenzijdigheid, eerder gehandhaafd worden door een tegenwicht, dat er oppervlakkig een tegenspraak van schijnt. De vrijzinnige Protestant zal hiervan een voorbeeld erkennen in de Bijbel, die de Hervorming exclusief liet gelden, maar die hoe langer hoe lichter bleef wegen, naar* mate 't gezag van de Overlevering minder dat van de Schrift ondersteunde. Zo waarborgt de Moederkerk heilig en veilig het geweten, dat immers door het goddelik weten van de Openbaring wordt gestut. De bepalingen van Pater Vogels mogen hier of daar misschien vat op zich geven, omdat ze inderhaast wat simplisties gesteld lijken, ze stemmen in wezen overeen met de verklaring van Kard. Newman aan zijn vriend Gladstone:

«Conscience is the aboriginal Vicar of Christ, a prophet in its informations, a monarch in its peremptoriness, a priest in its blessings and anathemas, and, even though the eternal priesthood throughout the Church could cease to be, in it the

sacerdotal principle would remain and have a sway Did

the Pope speak again.st Conscience in the true sense of the

word, he. would commit a suicidal act But the sense of

right and wrong, which is the first element in religion, is so delicate, so fitful, so easily puzzled, obscured, perverted, so subtle in its argumentative methods, so impressible by educa* tion, so biassed by pride and passion, so unsteady in its course, that, in the struggle for existence amid the various exercises and triumphs of the human intellect, this sense is at once the highest of all teachers, yet the least luminous; and the Church, the Pope, the Hierarchy are, in the divine purpose, the supply of an urgent demand» ').

Zou de fijne ontleding van deze actuele mensekenner en zielzorger, die de modernisten om zijn tegemoetkoming aan 't spontane leven dachten ^e kunnen annexeren, nog een illustratie nodig hebben, dan zou iemand het geweten durven vergelijken bij een kostbare en onmisbare spiegel, waarin onze eigen adem duidelik hindert te zien, wanneer niet een vaste lamp boven ons hoofd een warm licht verspreidt.

!) Difficulties of Anglicans, 1910, II, 248-254.