is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaring der Nederlandsche geloofsbelijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«hinderen. De zuilen en zegenteekens door Alva tot schande «van de Prins van Oranje, en andere Edelen, opgeregt, «zouden vernietigt worden enz. 1).

De Opvolger van Requesens was Don Jan van Oostenryk , een wakker Krygsman, waar van hy in den Jaare 1571. reets blyken gegeeven hadt, toen hy in 't Opperbevel voerende , over eene mag