is toegevoegd aan je favorieten.

Charite en Polydorus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

95 CHARITE en POLYDORUS. „ zwoer de Goden van den StyX, zich met „ dit fchamele gedenkteken te vrede te „ willen houden. Naauwlijks had ik die „ laatfte liefdepligtea volbragt, of ik be. „ fpeurde, rondom mij, het gedruisch van * eenen zachten wind, Schierlijk keek ik 9, om, maar zag niets, en keerde te rug tot ,» mijnen gewoonen arbeid."

„ Alle morgen vond aurora mij aan „ den voer van dit gedenkteken; met lui.

d r ftcmme, riep ik u, en liet ten minften „ vrijen hop aan mijne tranen. Op zekeren s, morgen, toen ik aan dezen oord kwam, „ bemerkte ik de overblijffefs van een of„ fer; 'er was wijn geplengd, en het of„ ferdier van h ek at.*, een zWart fchaap^ „ had, met zijn bloed, de graftombe bevochtigd. Ik naderde, en fprak: „„Wie >? «» g'j ook zijt, aan wien ik deze weldaad 9y„ verfcbuldigd ben, wees van mijne altijddurende dankbaarheid verzekerd."" Toen ik deze woorden had uitgefpro. „ken, trai cho rebus ten voorfclrijn. »* C a o r e b u s , p,h o r b a s zoon, wasset,,

„ wiens-