is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io4 Tafereel van Natdür en Konst. sorg draagen van vroeg te werken , en zo fifl hen mogelyk is. Sommigen dezer avalanches wel is waar , zyn niet zo verwoestende, de' zelve beftaan uitverfchgevalienefneeuw wel ke door den wind word voortgedreeven; want dewyl deeze ligter zyn zo kunnen perfoonen, die door 'er overvallen worden, lanz «nder dezelve leeven zonder vreeze van te fmooren , en worden dikwyls by tyds ge holpen door lieden die betaald worden om de wegen fchoon te houden , en arme reizigers by zu ke gelegenheden de behulpzaame hand te bieden.

De appennynen zyn een andere keten zeer hooge wanorde geheele lengte

v ltaeheenloopen,va„hetnoord.wesfen naa het Roosten, e„ van vvaar de ver*

feh.llendenv.erenvoortkoomen.welkeditland befproeyen en vrugtbaar maaken.

Behalven de Alpen en Apennynen , is Italië mg 0e'"Oemd door ^ee vuurfpuwende bergen den berg Vef„vius naby Napels, en de^tnanabyCataneaopSicilien. Wy zulJengeenzM-arigheid maaken omtrent den eer. f£Cn at>Zer V0Ïk°™™ ^ verhaaien hetgeen

'er