is toegevoegd aan je favorieten.

Wagenaar's Beschryving van Amsterdam gevolgd, in eene geregelde aanwyzing van de sieraaden der publieke gebouwen dier stad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

174 GODSHUIZ. en GODSDIENST. CESTIGT.

Burgerwooningen of Winkels van allerlei Koopgoederen bezet.

4 De tweede Ingang op den Kloveniers Burgwal, is on> langs met eene nieuwe, doch veel aanzienlyker Poort, dan de Oude was, verfierd, op welke fraaye Beelden, levcnsgrootc, zeer konftig zyn uitgehouwen. Binnen deeze Poort heeft men desgelyks een korten Gang, benevens eenige Wooningen, en Kasfen voor Koopwaaren.

5 Verder gaat men van weerskanten uit voornoemde Gangen, door twee aanzienlyke Poorten in 't eigentlyk Gebouw, langs vier zyden van eene vierkante open Plaats, op welke vier fierlyke Bleekvelden liggen.

6 Deeze twee Poorten doorgaande, komt men in eene breede Gaandery, langs welke aan den Zuidkant, achtien ruime, overwelfde Boogen getimmert zyn, welke ten behoeve van het Godshuis, tot Winkels verhuurd worden, en daar een groote toevloed van Kopers is, inzonderheid op de Jaarmarkten. Aan ieder einde van deeze Gaandery gaat men, door een Deur, binnenwaarts in 't Huis.

7 In 't midden van elk der vier Binnengevels van 't Gebouw, wier hoeken van Mardlteen, en welks wanden van zwaar gebakken Steen zyn opgehaald, ziet men eene hooge, fraaye,HardfteenenPoort. De twee Poorten derzelve in 't Oosten en in 't Westen, zyn eveneens gebouwd. Maar de Zuidelyke is , binnenwaards , naar de Plaats toe , uitgetimmerd , en bovenwaarts met een grooten Uurwyzer verfierd. En de Noordelyke Binnenpoort pronkt met het Stads-Wapen, en 't Jaartal MDCCLIV in den top, boven een fraaye Balcon.

8 Door laatstgemclde Poort gaat men in een ruim Voorportaal, wier Wanden aan weerskanten met de Wapens der Regenten en Regentesfen van 't Jaar 1754 zyn verfierd, en met zinnebeeldig Loofwerk fraay bepleisterd.

9 De