is toegevoegd aan je favorieten.

Aanhangsel op het Wijsgeerig onderzoek wegens Neerlands opkomst, bloei, verval, en middelen van herstel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C m I

Gis. inkomften heeft van de renten der vreem^ Obligatien, maar die als Gierigaard levende, zich alléén behelpt met het Confumptive van §. 9., was door die weg vrij van alle Lasten, Maar nu volgens mijn Ontwerp iop.Ct. van zijn ontvange Interest gevende, zijnde 100 Gis., en dan noch 20 Gis. voor Hoofdgeld volgens mijne bepaalde ide Clasfis, maakt zulks 120 Gis. Is nu het getal der levendige Zielen in de Republiek 1'882891, en trek ik daar af één zevende gedeelte voor die geene welke geene Lasten kunnen betalen, dan moet door het overfchot van \'6\y)o"j zielen mijn bepaalde Lasten van 39 MilL* opgebragt worden , zijnde per levendige Ziel omftreeks 24 Gis. Indien nu mijn voorgeftelde Rentenier zijn Huisgezin uit vijf Perfonen beftaat zo is 5 X 24 = 120 precies de fom die hij voor zijn aandeel in de algemeene Lasten moest betalen. Al was hij dus de grootfte Gierigaard hij geeft zijn wettige portie in de Lasten der Maatfchappij. Waarom ik de belastinge onder §. 9. weglaat, heb ik mijn redenen voor gegeven, al wat tot ons onontbeerlijk dierelijk beftaan behoord, kan of mag onder geen belastinge gebragt worden, of de Mensch wierd minder dan een dier, maar zijn meer als dierelijke genietinge waar door hij als een redelijk weezen, zich boven het diere-