is toegevoegd aan uw favorieten.

Werken van het genootschap, opgericht te Weesp, onder de zinspreuk: Voor het menschdom

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER ZIELE. 433

onbekwaam tot zoodanig denken door lustloosheid en onverfchilligheid, en daarom zich niet bekommerende over die onkunde van zaaken van verhevener natuur, daar ieder Christen overeenkomftig zijne bijzondere voorrechten die hij boven zoo veele andere volkeren geniet, volftrekt verpligt is zich te bepaalen bij die gewigtige vraagen die op ieder betrekking hebben en tot welken, zonder diepzinnig te denken een iegelijk van bun, die flechts denken wil zoo als hij kan ten vollen in flaat is, naamlijk: Wie ben ik? Van waar ben ik? En waartoe ben ik op deze wereld? Als ieder onder ons hierïn naar zijne vermogens te werk ging zou die groote onkunde bij zoo veelen niet vernomen worden. En die zich dan al hierïn door ernflig nadenken niet kon voldoen, zou ras met de zucht van onderzoek bezield worden en genoegzaame gelegenheid van onderrechting vinden en erlangen,ten bewijze hiervan meerder kunde en zucht tot onderzoek bij deze en gene geringe lieden. — Daar intusfchen zoodanige diepe onkunde tot ernftig en meer bepaald nadenken, en gebrek van kennisfe in 't algemeen van zaaken van verhevener aart bij een zoo groot ja verbaazend aantal menfchen van

ver-