is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/ 9° )

magt, op haar ontworpen plan van discipline voor de gewapende burgeren, niet finaal zou concluderen, noch hetzelve invoeren, vóórdat het eerst ter vifie of aan de goed- of afkeuring der burgeren, gegeven en onderworpen worde: to

Na deliberatie, goedgevonden, dezelve ftukken in advies te houden tot aanltaanden Woensdag avond en dat dezelve inmiddels in het kabinet van de fecretaris fen dezer Vergadering ter vifie voor de Leden zullen worden gelegd.

Op het voorgeftelde ter Vergadering, is de burger Van Heyst gequahficeerd, om, in plaats van den burger ^«-//er, die zelf als kiezer moet fungeren, met en benevens de burgers Charlé en De Vries, de vergadering van de kiezers van het diftrict no. 14 heden avond te openen.

De Vergadering is geëindigd des namiddags, ten half drie uren, en geadjourneerd tot morgen vóórmiddag, ten tien uren.

VERGADERING,

Zondag, 14 February, 179Ö.

Het tweede jaar der Bataaffche vryheid.

Vóórmiddag, ten tien uren.

De Prefident heeft aan de Vergadering bericht, dat de burger Van V Gravenweert, lid van het committé van jultitie, en als plaatsvervanger tot Lid van deze Vergadering opvolgende, zich daarvan, om gewi^i™ redenen, verfchoond heeft; met welke de Vergadering heeft genoegen genomen. ö

Verder heeft de Prefident kennis gegeven van een door hem ontfangen werkje, onder den tytel van Betoog^ dat het Volk niet kan gezegd worden de eenige wettige Souverain te zyn, &>c., en tevens'een afdruk daarvan geexhibeerd, en de byzynde misfive, als een

ver-