is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeene spectatoriaale schouwburg, of Tooneelstukken door de eerste vernuften van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8* KABAAL en LIEFDE,

president.

Hoe was dat te doen?

w urm.

Op de eenvouwigfte wijze — en de kaarten zijn nog niet geheel vergeeven. Vergeet een tijd langf dat gij vader zijt. Vermoei u met geene hartstogt, welke ieder tegenftand flechts magtiger maakte ... Laat het aan mij over, om aan uw eigen vuur deir worm uittebroeden, welke u doorknaagt.

president.

Ik ben benieuwd.

wur u,

Ik moet mij flecht op den barometer der ziel verdaan, zoo de heer majoor in de jaloersheid niet zoo vreeslijk is als in de liefde. Maak het mejsje bij hem verdacht... waarfchijnlijk of niet. Eén grein gest is toereikende om de ganfche mts/a in eene vernielende gesting te brengen.

president.

Doch van waar bekoomen wij dit grein?

w urm.

Daar. zijn wij op het puin! Voor alles, genadige heer! zeg mij, hoe veel gij bij voortduurende weigering des majoors op het fpel hebt ?. .. in welken graad het u wigtig zij ... den roman met het burger meisje te eindigen , en het huwlijk met Lady Milford tot ftand te brengen ?

president.

Kunt gij nog vraagen, Wurm! —- Mijn gehee-

le-