is toegevoegd aan je favorieten.

Nederduitsch taalkundig woordenboek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G e.

dat men gaarn heeft: de kojfij is thands zeer gewild. Aangenaam, behaaglijk: hij is in de gezet'fckappen zeer gewild.

GEWILLIG, bijv. naamw. en bijw., gewilliger, gewilligst. Bereidwillig : een gewillig dienaar. Van hier gewilligheid, gewilligüjk. Zie ig.

GEWIN, z. ii.« o.,' des gewins, of van het gewin; zonder meerv. Winning, voordeel: ik kan er met gewin afkomen. Hetgene, dat gewonnen, verkregen is: de bijen hebben een goed gewin van dit jaar. Een fnood, een vuil gewin. Van hier gewinzaarn , voordeelig. Zamenftell.: gewlnziek, gewinzoeker, gewinzucht, gewin' zuchtig.

GEWINNEN, bedr. w., ongelijkvl. Ik gewon, heb gewonnen. Winst doen, winnen: ik gewin er niets bij. Telen, voordbren^en; hebbende, in de vervoegde tijden , ook, ik gewan, heb gewonnen: hij gewan eenen foon na fijne gelijkenisfe. Bybelvert. Van hier gewinner, gewinning.

GEWIS , bijv. naamw. en bijw., gewisfer, meest, zeer gewis. Waarop men zeker afkan: het is eene gewisfe waarheid. Juist: eene zaak gewis treffen. Die naauwkeurig zijne zaken behandelt, in den gemeenen fpreektrant: hij is een gewis man. Van hier gewisheid, gewisfelijk.

GEWISSE, z. n., o. , des gewisfes, of van het gewis fe; het meerv. is niet in gebruik. Geweten : een knagend —wroegend gewisfe. Tuinm. keurt dit woord , als vreemd zijnde , af, en verkiest voor hetzelve ons inheemfche geweten.

GEWOEL, z. n., o., des gewoels, of van het gewoel; zonder meerv. Gedrang. Zie woelen.

GEWOLD, bijv. n. en bijw. Met wol verzien, wollig. Dichterlijk woord. Het gewolde vee, de fchapen.

GEWOLKT, bijv, n. en bijw. Met wolken bedekt, en wolkswijze gemaakt.

GEWOON, bijv. n. en bijw. , gewoner, gewoonst. Gewend: ik ben dat zoo gewoon. Hij is gewoon, zoo te handelen. Iets gewoon worden. Van hier gewoonheid, gewoonlijk.

GEWOONTE, z. n., vr. , der, of van de gewoonte; meerv. gewoonten. Hetgeen men gewoon is, gebruik: dat is mijne gewoonte. De gewoonte is de tweede natuur. S preek w. Hiervoor vindt men bij H. de Groot gewoon fchap ; en bij Poot gewendte, gewent e: de dreven zijn , naar heur gewente , daar altijd groen.

GE-