is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 4, 30-04-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummer der beroepsgroep.

BEROEPSGROEPEN. (Groupes professionnels.)

Aanbiedingen Aanvragen , .

van door werkge- Plaatsingen

werkzoekenden vers om . va° ,

(Demandes werkzoekenden "werkzoekenden d'emplois) (Offres d'emplois) (Jrlaces)

van 18 jaar

en ouder. (adultes.)

jonger dan 18

jaar.

(autres.)

van 18 jaar

en ouder. {adultes.)

jonger dan 18

jaar.

(autres.)

van 18 j aaien ouder. (adultes.)

jonger dan 18

jaar.

(autres.)

Nummer der beroepsgroep.

BEROEPSGROEPEN (Groupes professionnels.)

Aanbiedingen Aanvragen .

van door werkge- Plaatsingen

werkzoekenden vers om . va^ ,

(Demandes werkzoekenden werkzoekenden

d'emplois) (Offres d'emplois) (irlaces)

van 18 jaar en ouder.

(adultes.)

jonger dan 18

jaar.

(autres.)

van 18 j aaien ouder. (adultes.)

jonger dan 18

jaar.

(autres.)

van 18' j aaien ouder. (adultes.)

jonger dan 18

jaar.

(autres.)

i i i i i i i H : : ï i ï i j i

Gemeentelijke Arbeidsbeurs te 's-Gravenhage. Gemeentelijke Arbeidsbeurs te Rotterdam.

(Office communal de placement a La Haye.) (Office communal de placement a Rotterdam.)

Mannen. {Hommes)

Mannen. {Hommes.)

1 Fabricage van aardewerk, glas, enz. 2 — — ! — — —

8 Boek- en steendrukkerij, enz. . . — 2 6 [ 1 2 13 Boek- en steendrukkerij, enz. . . 12 j 9 18 8 3 6 4 Bouwbedrijven (incl. reiniging van 4 Bouwbedrijven (inel. reiniging van

gebouwen, enz.) ...... 345 40 325 47 288 28 gebouwen, enz.) 138 43 114 44 81 18

6 Hout-, kurk-, stroobewerking, enz. 3 8 6 10 '1 6 6 Hout-, kurk-, stroobewerking, enz. 9 8 9 4 3 2

7 Kleeding en reiniging 7 2 5 4 1 —7 Kleeding en reiniging 4 3 9 15 2 2

8 Kunstnijverheid _ _ 2 — — — 8 Kunstnijverheid ___ \ _ — _

9 Leder, wasdoek en caoutchouc . . 5 1 2 3 2 — 9 Leder, wasdoek en caoutchouc . . 10 1 7 4 4 —

11 Bewerking van metalen 23 14 11 25 13 15 11 Bewerking van metalen .... 18 26 11 18 6 11

12 Verv. van stoom- en andere werk- 12 Verv. van stoom- en andere werk¬

tuigen, enz. . ... . . . 32 32 18 14 9 7 tuigen, enz 71 106 27 12 21 14

13 Scheepsbouw en rijtuigfabricage. . — — 1 — — — ,13 Scheepsbouw en rijtuigfabricage. . 1 — 3 11 —

14 Papier. 2 — 1 2 — — 14 Papier 2 1 2 2 1 —

15 Textielnijverheid — — — 1 — 17 Bereiding van voedings- en genot-

17 Bereiding van voedings- en genot- middelen 95 12 63 14 56 3

middelen 12 4 9 11 3 4 18 Landbouwbedrijven 2 1 6 — 1 —

18. Landbouwbedrijven 3 3 7 6 4 1 20 Warenhandel 28 6 10 3 8 2

20 Warenhandel 14 1 4 6 1 1 21 Verkeerswezen 214 91 69 167 37 28

21 Verkeerswezen 128 37 71 81 59 32 22 Crediet- en bankwezen 10 — 2 — 1 —

22 Crediet- en bankwezen 3— — — —- — j24 Vrije beroepen. 40 52 11 10 4 5

24 Vrije beroepen . 42 22 12 21 10 13 126 Verpleging of verzorging .... 1 — — — — - —

27 Huiselijke diensten . ..... 32 7 18 11 14 5 j 27 Huiselijke diensten 28 2 9 3 5 1

28 Losse werklieden en andere niet in 28 Losse werklieden en andere niet in

\ ecu V,\>aa\d loetoe^ arbeidenden. \ 71 \ — VI \ — a3 \ — V een VxraaAd beroep arbeidenden. \ (VI \ 6 65 13 65 \ 10

55™^. v,» .V =>-\ / V _\ _ V _ \ — V — . A _ vi — V — — V — V —

I Totaal Maart 1913. (Totalmars 1913) ( 726 (173 \ 520 f 243 \ 430 (113 I iTotaal Maart 1913. (Totalmars 1913) ( 7SI 367 ( 431 ( 318 ^299 ( 102

,> Febr.1913. {Totalfévr. 1913). 811 l 156 452 199 398 108 » Febr. 1913. {Totalfévr. 1913). 837 235 370 338 281 '111

» Maart 1912. {Totalmars 1912) 806 j 184 | 465 J 240 | 348 .89 » Maart 1912. {Totalmars 1912) 634 248 336 | 277 233 j 120

Vrouwen. {Femmes.)

Vrouwen. {Femmes.)

7 Kleeding en reiniging 28 — 23 1 17 — 4 Bouwbedrijven (incl. reiniging van

20 Warenhandel 10 3 11 2 3 — gebouwen, enz.) — 1 — 1 — —

21 Verkeerswezen 6 — 5 6 4 — 7 Kleeding en reiniging 37 5 35 6 29 5

24 Vrije beroepen 10 4 10 2 8 — 8 Kunstnijverheid 1— 1— 1 —

26 Verpleging of verzorging .... 3 — 5 — 4 — 15 Textielnijverheid ( 1 — 1 — —

27 Huiselijke diensten ...... 445 30 706 103 304 11 17 Bereiding van voedings- en genot-

— Niet te rangschikken beroepen . . 1 — 1 — 1 — middelen ...." | 1 — 1 — 1 —

20 Warenhandel 21 10 10 8 7 7

21 Verkeerswezen 15 — 13 8 9 —

24 Vrije beroepen 5 12 1 3 1 2

Totaal Maart 1913. {Total mars 1913) 503 37 761 114 341 11 26 Verpleging of verzorging .... 1 1 — — — —

» Febr. 1913. {Totalfévr. 1913). 668 56 659 117 382 24 27 Huiselijke diensten 369 24 357 63 228 13

» Maart 1912. {Total mars 1912) 505 42 502 97 289 15 28 Losse werklieden en andere niet in

een bepaald beroep arbeidenden. 2 6 — 7 — 6

Totaal mannen en vrouwen: — Niet te rangschikken beroepen . . — 2 — — — — {Total hommes et femmes)-.

Maart 1913 {mars 1913) . 1 229 210 1 281 357 771 124

Febr. 1913 {févr. 1913) . 1 479:212 1111 316 780 132 1 Totaal Maart 1913. {Total mars 1913) 453 61 419 96 276 33

Maart 1912 {mars 1912) . 1 311 226 967 337 637 104 » Febr. 1913. {Totalfévr. 1913). 360 48 351 64 251 21

Totaal mannen en vrouwen:

{Total hommes et femmes):

Maart 1913 {mars 1913) . 1 204 428 850 414 575 135

Febr. 1913 {févr. 1913) . 1 197 283 727 402 532 132