is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3!?ïïl °mTu u1 het g?Cn tot de administratie en disciplin' der arde de beheering der aan dezelve geaffecteerde fonds»» en de werkzaamheden van het kapittel betrekkelijk is.

En op dat zulks kome ter kennisje van een iegelijk wien h*1 den gepfaatst' teSenwoo^ige wet in het staatsblad wof

Gegeven te Brussel, deu oosten April des jaaS6 lSl5 het tweed# van Onze Regering. 7

(gtteelend) WILLEM.

Van wege den Koning, (geteebnd) A. r. F a l c k.