is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De stukken van drie guldens en die van 5o cents of de halve guldens, zullen zijn ten gelijken allooije en ingewigt naar advenant.

De kwart gulden of het stuk van 25 cents, zal zijn ten allooije van j§£§t en houden een gewist Vau 88 azen (4 grammes en ai5o milligrammes) om aldus een klomp fijn zilver van vijftig azen (2 gramaias en 4o3' milligrammas) te bevatten.

Het stuk van gulden of van 10 cents, en dat van |5 gulden of van 5 cents, zullen zijn ten gelijken allooije als. de kwart gulden en .ten gewigte naar advenant.

5. De koperen muntstukken of cents en halve cents zullen vervaardigd worden uit zuiver koper, ten gewigte van 8o azen (5 grammes en 845 milligrammes) en 4o azen (ï gramme en 922 milligrammes) het stuk respectivelijk.

G. De gou'len penning van tien guldens zal gemunt worden ten allooije van T§§§, en ten gewigte van i4o azen (6 grammes en 729 milligrammes), zonder remedie.

7. De beeldenaar der standpenningen, zal zijn als volgt:

Op de voorz;;de 'sK.onings borstbeeld, met het randschrift, Willem, Koning der Nederlanden, Groot - Hertog van Luxemburg, met zoodanige verkorting in de woorden als de grootte der stukken zal vereischen.

Op de keerzijde het wapen des Rijks, tusschen de getui;cn guldens.

rr

x , . . gulden,

_r • • • • •

Tiet randschrift, munt van liet Koningrijk der icdcilanden, en het jaartal, met de noodige verkorting iu de

woorden. ,

( p de stukken van eenen gulden en van eenen Iialvcn,

gulden, zal onder het wapen staan 100 cents ot 5o cents 7

respectivelijk. ,

Gemelde stukken zullen gemunt worden m den ring, meteen .rand van ingedrukte letters, bevattende de woorden Üod zij

met Ons. n

A 2 Da