is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s

dezen uitslag , te worden ontheven , zullen denzelven kunnen dekken met een bewijs, dat de kooper eene suppletoire aangifte heeft gedaan, wegens hetgene aan hera is uitgeslagen.

Art. 42.

Na den verloop vanacht-en-twingtig dagen, zal de rekening wegens al de aangegeven eu bevonden koffij, het zij dezelve al, dan niet , is geverifieerd, aan. de belanghebbenden worden uitgereikt.

Art. 43.

Wegens de in aanpeil gevonden koffij, zal de belasting door alle particulieren contant moeten worden betaald.

Art. 44.

Alle zeehandelaren en handelaren zullen hunne in

aanpeil bevonden kofij kunnen declareren op den voet ,

bij de tegenwoordige Wet, voor de van buiten 'slands

ingevoerde koffij, bepaald.

:: lru> . . j ■ .

Voor zoo verre pij luunie koffij \yillen aangeven op 's Rijks entrepot, of wel op entrepot fictief» voor die genen , aan welken hetzelve kan worden vergund , zullen zij zulks moeten verklaren binnen driemaal 24 uren nadat zij de rekening , art. 42 vermeld , zullen hebben ontvangen.

Art. 45.

Wanneer de belasting , wegens in aanpeil bevonden