is toegevoegd aan uw favorieten.

Leidersblad; officieële uitgave voor de leidsters en leiders van de Katholieke Jeugdbeweging, 1950, no 7, 1950

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iedere oude gevel, iedere naam vaneen stuk land, ieder familiewapen kan een sleutel sijn. KAARTTEKENEN, kaartlezen, schetsen, alles is voor dit soort exploratie nodig. De jongens moeten bij veel mensen binnenvallen, ze vragen en uithoren. Dit is een goede school in correctheid, omgang en tact. Heel wat sluipoefeningen zijn nodig, om een vogelleven van de streek volledig te leren kennen. Het insigne „Speurder” en „Bespieden” vinden hier een ruim veld. Bovendien is dit een sociale verkenning van de bovenste plank; alle levensvormen, volksgebruiken, tradities worden bekeken en ontdekt. Alle moeilijkheden, alle zorgen, alle verwachtingen van zo’n streek, worden helder en veel nader. Ligt hier niet een enorm en rijk werkterrein? Vinden hier niet bijna alle activiteiten van de klasse-kaart haar sin en samenhang?

CONTACT met buitenstaanders is hard nodig en zelfs noodzakelijk, om dit werkelijk een behoorlijk stuk werk te laten worden. Maar een leraar in geschiedenis, in natuurlijke historie, een stadsarchivaris of een secretaris vaneen dorpsgemeente is gewoonlijk een vriéndelijk mens, die je graag zal helpen. En contact met buitenstaanders, die hier een wenk, daar een tip geven, hebben wij wel hard nodig!! Vaak sluiten wij ons veel te veel op in eigen kring. NODIG eens op een St. Jansbijeenkomst iemand uit, die je kan vertellen over de geschiedenis van de streek, of van je stad, en die dat doet op een behoorlijke manier. Laat hij eens een paar keer terugkomen inde loop vaneen jaar en telkens een andere periode behandelen; laten desnoods enige leiders af en toe naar hem toe gaan, om eens een avond hun licht op £0 st©kGn« Laat eens een houtvester of boswachter je vertellen ook weer op zo’n St. Jansbijeenkomst over de oude en moderne opvattingen inde bosbouw. Laat je eens uitleggen dooreen kundig iemand, hoe je polder, je heuvels, je heide zijn ontstaan, en waarom juist dédr je stad is ontstaan, en niet ergens anders. Zoetjesaan en langzaam zul je inzicht en interesse krijgen, en de wegen vinden om je troep er in te doen delen. Interesse en inzicht groeien langzaam, bij je zelf en bij de jongens. Als je daaraan denkt bespaart dat teleurstellingen. IN een actieve streekexploratie zitten voor leiders, stammen en oudere verkenners enorme winsten:

een zinvolle en veelzijdige technische training; liefde tot je eigen stad en je eigen streek; eerbied voor het leven van vroegere generaties; belangstelling en een scherp waarnemingsvermogen voor geheel het gecompliceerde en levende geheel, dat zo’n streek is. Zeg niet, dat je polder, je stad niet voor zo’n werk geschikt is. Ook in Amsterdam is dit werk mogelijk, en ook inde polders rond Delft, overal. Gaarne reacties en verhaal van eigen experimenten.

Nieuwe Gilwellians Mr. H. v, d. Kallen, DC. district den Haag; H. Mulder, Voorburg, VL. Thomas van Aquinogroep; D. Agterhuis, den Haag, VL. Thomas van Aquinogroep; M. Deckers, den Bosch, WL. St. Michaelgroep; R. Wiggers, den Bosch, WL. St. Franc, groep; A. van de Pol, Tilburg, VL. St. Leonardgroep; M. de Bont, Tilburg, AWL. M. Progroep; Th. Kater, Bilthoven; WL. W. Doylegroep; N. Haesenbos, Utrecht, ADC. W. Vechtstreek: P. v.d. Biggelaar, Groessen. GL. St. Andreasgroep; W. Hooghwinkel, Venlo, VL. GL. St. Jorisgroep; A. H. M. Nahon, Gendt, VL. St. Franciscusgroep; P. Verhoef, Didam, GL. St. Willibrordusgr.; Gr. Groen, Eemnes, AWL. Franciscusgroep; C. Moester—Blom. Koog a.d. Zaan, ADC. W. distr. Zaanstreek; B. Moolenaar, Amsterdam, WL. Z. Mbagagroep; J. Peters, Brunssum, WL. St. Vincentiusgroep; H. ter Meer, Nijmegen, VL. St. Dominicusgroep; H. L. Kals, Vaals, VL. Don Boscogroep; K. Schröder, Aalst, VL. St. Tarcisiusgroep; A. W. B. Janssen, Deventer, AVL. Aloysiusgroep; F. A. Piek, Amsterdam, VL. Hubertusgroep. KAMPEREN ROND HEEZE. Er zijn nog enkele terreinen beschikbaar vóór 5 Augustus en na 16 Augustus; van 5 tot en met 16 Augustus volledig bezet. Aanmelden bij comm. Donker, Nieuwdijk la, Heeze, telef. 89. (Postzegel voor antwoord insluiten.)

208