is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 49, 1899, no 289-294, 1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OUDE POSTZEOELS.

TEN BATE VAN HET GENOOTSCHAP DER H. KINDSHEID

ZIJN INGEKOMEN VAN 8 FEBRUARI TOT 8 APRIL 1898 van

Den heer P v. d. Kerkhof. Tonfielje 1300. Mej. J. H. Meyer, Giesbeek 1000. Mej. Clara de Boer, Alkmaar 2000. E. eii A. ten Kauipe, Peperg[a 1800. Mej. Mina Schuttelaar, Zwolle 1000. Herman v. Dijk en Henri Vosbeek, te I.oUuiu 450. C. A. Kruik, Po idijk 8000. Den jongenb. Willem v. d. Boom, VBosch 46 000. Mej. Theodora Wiilems, St. Hubert 2400 Mej. Eiisabeth v. Heek, Den Dungen 1500 Mej. Joanua v. d. Ven , Woeusel 2200. Mej Th. van Grinsven , Erp 1000. Mej. Hendrika v. Haandel , Erp 1100. Mej. Marietje en Janske Heikant», Erp 1000. Mej. Ben. A. v. Hout, Pensionaat Aarie-Riitel 1000. Mej. Johanna Hendriks-Schiid , Erp 600. Den heer Victor van den Bosch , 2000. Den jonitenh. P. Goossens, Denrne 1000. De jongenh. W. en Th. v. d. Kande , Deurne 1000. Den jongenh. H. v. Baar, Deurne 1200. Den jongenh. Wiil. v. d. Eyndeu , Deurne 1000. Van NN. , Deurne 1000. Mej C. v. d. Berg, ’s-Hage 500. Mej. C. V Lantken en Maria Verhuist. ’s-Haue 3000. Mej. Maria Verduimen, Ossenisse 2000. Den heer Jac. v. Liu , Overasselt 1200. De Eerw. Zusters van O. L. Vrouw-Larinks Gesticht te Enschede 20,000. Den heer A. Töuis, Enschede 2,400. Mej. A. Weerdeis , Amsterdam 10.000. Mej. M. Niemer, Zwolle 2000. Den heer W. Swinkels, Helmond 27,000., Mej. 0. M. V. d. Berg, ’s Hage 500. Mej. M. Timmerman», Diessen 1150 Mej. C. Grevers, Wassenaar 300 Mej. Wiiheimina v. Wijngaarden , Mijdrecht 2136. Den jongenheer F. Biisch, Tilburg 2000. Den jongenheer Th. Quinten, Tilliurg 2000. I'en heer J. Joritsma-Demes, Dockum 1000 Den heer Leo Hubrekse , Boonman , Ovezand 1000. Het Sint Henricus-Gesticht, Grave 5000. De Gezusters Limiuelink, Groeulou 10,000. Mej. Dina v. d. Bosch, St-Michiels Gestel 1300. Van de leerlingen v. h. Liefdegesticht te Vlaardingen 6200. Mej. Magaretha Smiers, Grootschermer 1109. Gerrit , Theodora en Albertus Bruêus , Doesburg 2100. W. Hermen, Zevenaar 1000. Mej. Julia Kerckbaert, Stoppeldijk 1000. De Dames Dina en Lena Swinkels, Nuenen 1000. Mej. P. de Louw , Nuenen 1000. De Eerw Zusters van O. L. Vrouw , Amersfoort 13,400. Eenige Pensionairen van Amersfoort 650. Mej. Annie Koek, St-Agnes Gesticht Amersfoort 2500. Mej. Anna Kreijl, St-Agnes Gesticht Amersfoort 2400. Mej. Truus Kuijt, St-Agnes Gesticht Amersfoort 800. Mej. Cornelia Hamersveld, Amersfoort