is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van don termijn van betwisting of aanneming der gestelde zekerheid ook op acht dagen na dien termijn, en met veroor deeling van gedaagde in de kosten des gedings;

in reconventie:

gedaagde, eischer in reconventie, niet ontvankelijk is ver klaard met zijne vordering tot ontbinding der overeenkomst wegens wanpraestatie, hem zijne incidenteele vordering tot bewijs en ouk de vordering ten principale, voor zooveel zij strekt tot vernietiging der overeenkomst wegens bedrog, is ontzegd, met veroordeeling van hem in de kosten;

En wijders:

O. dat de gedaagde in conventie tempore utili van da vonnis is gekomen in hooger beroep, echter alleen voor zoover daarbij aan eischeresse in conventie, thans geïntimeerde, hare gansche vordering is toegewezen en appellant mitsdien is veroordeeld tot betaling aan geïntimeerde van meer dan eene som van f 200 met de interessen daarover ad zes ten honderd's jaars van af den dag der dagvaarding in eersten aanleg, alsmede in al de kosten van het geding in conventie, en dat vonnis bij voorraad en bij lijfsdwang is uitvoerbaar verklaard ;

O. dat appellant vervolgens bij conclusie van eisch in apptl de twee lager te vermelden grieven tegen het vonnis a quo, voor zoover daarvan is geappelleerd, heeft aangevoerd en toegelicht en ten slotte geconcludeerd tot ontvangst van het appel» te niet doening van het aangevallen vonuis, immers voor zoover daarvan is geappelleerd, wijders tot ontzegging van, immers niet ontvankelijk verklaring van de oorspronkelijke eischeresse, thans geïntimeerde, met het overige en meerder geëischte en veroordeeling van appellant om aan de geintimeerde te betalen de somma van f 200 met de interessen daarover ad zes ten honderd 's jaars van af den dag der dagvaarding in eersten aanleg, met verwijzing van geintimeerde in de kosten van eersten aanleg in conventie gevallen, voor zoover die door de dagvaarding voor een l ooger bedrag zijn veroorzaakt, benevens in de kosten van het hooger beroep;

O. dat geintimeerde, op de door hem aangevoerde gronden