is toegevoegd aan uw favorieten.

Jezuïeten-missies; maandschrift, 1938, no 26, 01-01-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Droom en schaduw.

Slapen en droomen zijn twee geheimzinnige toestanden. Als mfoemoe koetoe uit is, staakt hij zijn werkzaamheden niet. Terwijl hij overal rondloopt, ontmoet hij wat men 's nachts zooal tegenkomt : schimmen en toovenaars, met wie hij vechten moet; doet hij wat 's nachts gebeurt : diefstal, verkrachting enz.. Hiervan is de slaper soms bewust : dat is droomen.

Deze uitleg werd mij verstrekt door oude hoofdmannen. Van dezelfden vernam ik dat mfoemoe koetoe de oorzaak is van de schaduw, die den mensch overal volgt.

De Bambata echter schrijven de schaduw toe aan de eigenlijke ziel, moyo, of beschouwen haar als een soort dubbelganger van deze.

Aangezien de schaduw zeer nauw verbonden is met mfoemoe koetoe, dulden de oude zwarten niet dat ze met de voeten worde

IHS ï